BOOG bestuur

 


Het BOOG bestuur bestaat uit prominente onderzoekers uit het gehele land en de leden vertegenwoordigen de verschillende specialismen die betrokken zijn bij  de behandeling van borstkanker: medische oncologie, chirurgie, radiotherapie en pathologie.
Een fiscaal jurist is aangetrokken als bestuurslid om te adviseren in de financiële zaken.

Bestuurstaken

Het BOOG bestuur vertegenwoordigt de Beheerstichting BOOG. De taken en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn de volgende:

  • Aanstellen en beoordelen van de directie van de BOOG Study Center BV
  • Inhoudelijke samenstelling jaarlijks symposium
  • Selecteren en aanstellen werkgroep voorzitters en leden
  • Periodiek overleg met werkgroepen
  • Beoordelen wetenschappelijke meerjarenplannen
  • Inhoudelijk beoordelen van studieprotocollen en beoordelen van de  haalbaarheid
  • Evalueren gehele studie portfolio