Werkgroep diagnostiek

 

Werkgroep diagnostiek

Diagnostiek neemt een steeds belangrijker plaats in bij de zorg rondom borstkanker waarbij er veel ontwikkelingen zijn op het terrein van stadiering, radiomics en op het gebied van nucleaire geneeskunde. Uiteraard zijn ook pathologie en moleculaire markers essentieel bij de diagnostiek. Toegenomen waarde van diagnostiek wordt ook tijdens de behandeling gezien daar vrijwel alle gemetastaseerde therapieën en in toenemende mate neoadjuvante behandelingen worden gemonitord middels beeldvorming.

Doelstelling Werkgroep Diagnostiek

De werkgroep heeft als doel nieuwe en bestaande BOOG-studies op het gebied van diagnostiek te coördineren dan wel initiëren. Naast de onderzoekfunctie heeft de werkgroep een consultfunctie voor protocollen van de andere Werkgroepen. Daarbij is een actieve interactie met andere werkgroepen nodig. De werkgroep zal in eerste instantie bestaande diagnostische studies gaan inventariseren en coördineren. Daarnaast kunnen andere diagnostische studies worden getoetst en na goedkeuring als BOOG studie worden uitgevoerd. Deze werkgroep kan ook een rol spelen bij studies in follow-up.

Het is de bedoeling om disciplines die bijdragen aan diagnostiek zo breed mogelijk te laten participeren, waarbij de Werkgroep zich richt op onderzoek betreffende diagnostiek wanneer de diagnose borstkanker reeds is gesteld. Onderzoek bij de groep cliënten met klachten of die worden doorverwezen worden vanuit BOB maar (nog) geen borstkanker diagnose hebben zullen vooralsnog buiten beschouwing blijven.

Bij de beoogde disciplines is in eerste instantie uitgegaan van de meest voorkomende in de diagnostiek. Belangrijke doch minder vaak voorkomende disciplines kunnen eventueel gevraagd worden als consultant. Vooralsnog gaan we uit van de volgende disciplines: Chirurgie, Epidemiologie, Klinische Fysica, Medische Oncologie, Moleculaire Biologie, Pathologie, Nucleaire Geneeskunde en Radiologie. De betreffende werkgroep leden treft u aan op de webpagina werkgroep leden.

Lopende studies

De SONimage (Willemien Menke en Caroline Schröder) is een side studie bij de SONIA studie. Naast biomarkers in weefsel en bloed, kan ook een nieuwe manier van beeldvorming bijdragen aan het beter selecteren van patiënten voor een bepaalde behandeling. De zogeheten FES-PET, kan de tumorgevoeligheid voor oestrogeen in het gehele lichaam in beeld brengen. Samen met een ‘gewone’ FDG-PET scan (de scan die het suikermetabolisme van cellen in kaart brengt) lijkt deze FES-PET veelbelovend om het effect van CDK4/6 remmers op uitzaaiingen te  voorspellen. Of dit ook geldt voor individuele patiënten, die een bepaalde behandeling krijgen, is nog onbekend en wordt onderzocht.

In het kader van de neoadjuvante TRAIN-3 studie wordt er gewerkt aan uniformering van de beeldvorming. Centrale review is in volle gang.

De NABOR studie (NA BORstkanker) onderzoekt of de nazorg en nacontrole van patiënten met primaire borstkanker meer op maat aangeboden kan worden. De NABOR-studie volgt 1040 vrouwen met niet-uitgezaaide borstkanker tot twee jaar na de start van de follow-up (dat is ongeveer drie jaar na diagnose). Het design van de studie is een zogeheten ‘multiple interrupted time series design’, waarbij alle ziekenhuizen eerst patiënten includeren volgens de huidige standaarden. Vervolgens zullen zij stapsgewijs overstappen op het aanbieden van gepersonaliseerde nacontrole- en nazorgplannen. Na afloop worden de twee groepen met elkaar vergeleken: op basis van data en vragenlijsten wordt in kaart gebracht wat de zorgen om kanker zijn, hoe de kwaliteit van leven is ervaren, wat het effect is op terugkeer van de ziekte, gedeelde besluitvorming, risicoperceptie, patiënttevredenheid, zorggebruik en wat de kosteneffectiviteit is.

Nieuwe studievoorstellen

Werkgroep leden zijn zelf steeds bezig met het ontwikkelen an nieuwe studievoorstellen en grant aanvragen daarvoor. Neem contact op via info@boogstudycenter.nl als je een idee of studievoorstel hebt dat binnen de scoop van BOOG en deze werkgroep past.