Werkgroep diagnostiek

 

Doelstelling Werkgroep Diagnostiek

Overwegende dat

- diagnostiek een steeds belangrijker plaats inneemt bij de zorg rondom borstkanker

- er veel ontwikkelingen zijn op het terrein van stadiering en radiomics

- er veel ontwikkelingen zijn op het gebied van nucleaire geneeskunde

- vrijwel alle gemetastaseerde therapiën gemonitord worden middels beeldvorming

- pathologie en moleculaire biologie essentieel zijn bij de diagnostiek

heeft het bestuur van de BOOG het besluit genomen om een nieuwe werkgroep Diagnostiek op te richten. Daarbij is het de bedoeling disciplines die bijdragen aan diagnostiek zo breed mogelijk te laten participeren, waarbij de Werkgroep zich bij aanvang zal richten op onderzoek betreffende diagnostiek wanneer de diagnose borstkanker reeds is gesteld. Onderzoek bij de groep cliënten met klachten of die worden doorverwezen worden vanuit BOB maar (nog) geen borstkanker diagnose hebben zullen dus vooralsnog buiten beschouwing blijven.

 

De werkgroep heeft als doel nieuwe en bestaande BOOG-studies op het gebied van diagnostiek te coördineren dan wel initiëren. Naast de onderzoekfunctie heeft de werkgroep een consultfunctie voor protocollen van de andere Werkgroepen. Daarbij is een actieve interactie met andere werkgroepen nodig. De werkgroep zal in eerste instantie bestaande diagnostische studies gaan inventariseren en coördineren. Daarna kunnen andere diagnostische studies woden getoetst en na goedkeuring als BOOGstudie worden uitgevoerd. Deze werkgroep kan ook een rol spelen bij studies in follow-up. 

 

Bij de beoogde disciplines is in eerste instantie uitgegaan van de meest voorkomende in de diagnostiek. Belangrijke doch minder vaak voorkomende disciplines kunnen eventueel gevraagd worden als consultant. Vooralsnog gaan we uit van de volgende disciplines: Chirurgie, Epidemiologie, Klinische Fysica, Mediche Oncologie, Moleculaire Biologie, Pathologie, Nucleaire Geneeskunde en Radiologie.