Werkgroep locoregionaal

 


Locoregionale behandeling bij mamacarcinoom

Locoregionale behandeling bestaat uit chirurgie (operatie) en/of radiotherapie (bestraling). Er zijn twee soorten operaties mogelijk: één waarbij de borst gespaard blijft en één waarbij de borst geamputeerd wordt. Bij een borstsparende operatie wordt alleen de tumor uit de borst verwijderd met een randje gezond weefsel. Een borstsparende behandeling wordt altijd gecombineerd met bestraling. Bij een borstamputatie wordt de gehele borst verwijderd. Soms is het ook na een borstamputatie nodig om te bestralen.

Bij de operatie worden ook lymfeklieren in de oksel weggehaald. De kanker kan zich verspreiden via de lymfeklieren, zodat het belangrijk is om te kijken of de lymfeklieren kankercellen bevatten. Tegenwoordig wordt steeds vaker slechts een of enkele lymfeklieren verwijderd, Deze lymfeklier(en) worden ook wel de schildwachtklier(en) genoemd. Als er in de schildwachtklier(en) geen kankercellen worden gevonden, is de kans klein dat de kankercellen zich hebben verspreid en worden de andere lymfeklieren niet verwijderd uit de oksel.

Bestraling is een andere naam voor radiotherapie. De straling die op de tumor wordt gericht bevat veel energie. Die energie zorgt ervoor dat het DNA in de cellen beschadigd wordt. Kankercellen kunnen het DNA niet goed repareren waardoor de cel doodgaat. Gezonde cellen kunnen over het algemeen het genetische materiaal wel repareren.

 

Studieportfolio en nieuwe studievoorstellen

Er zijn momenteel vier lopende BOOG studies binnen dit indicatie gebied: de RAPCHEM, IRMA, Mastectomie en Lumpectomie studie. De inclusie van de Mastectomie studie verloopt langzamer dan verwacht. In overleg metde schrijfgroep en na een expert meeting met statistici is besloten om het studiedesign aan te passen van een gerandomiseerde studie naar een multicenter cohortstudie. Dit houdt in dat patiënten in overleg met de behandelend chirurg zelf de keuze maken voor wel of geen aanvullende okselbehandeling.

Naar verwachting zullen de TOP-1 en LORD studie op korte termijn opengesteld worden voor inclusie. In de TOP-1 een prospectieve registratiestudie, wordt bij oudere patiënten met zeer laag risico, dus zonder indicatie voor adjuvante systemische therapie, de radiotherapie weggelaten na borstsparende chirurgie. Voor de TOP-1-studie werd KWF-CKS subsidie verkregen. Nadere subsidie is recentelijk aangevraagd bij ZonMW. De studie is inmiddels goedgekeurd door de METC. 

De LORD studie, een onderzoekslijn gefinancierd door Pink Ribbon, KWF, A Sister’s Hope en Alpe d’HuZes, bestaat uit twee retrospectieve studies en een prospectieve, gerandomiseerde studie. Een van deze studies heeft als doel te onderzoeken hoe vaak een low grade DCIS zich ontwikkelt tot een invasief carcinoom. De andere studie heeft als doel te onderzoeken of een genetisch profiel kan worden gevonden dat voorspelt of DCIS zich zal ontwikkelen tot een invasief carcinoom. Ondertussen werd afgelopen jaar gewerkt aan de opstart van de prospectieve studie, waarin een wait and see-beleid zal worden geëvalueerd bij een laagrisico-patiëntengroep. De opzet en het doel van deze LORD-studie werd internationaal zeer goed ontvangen en wordt onder de hoede van de BOOG en de EORTC uitgevoerd.

De Young Boost, SUPREMO en DCIS zijn in follow-up en hiervoor is de inclusie inmiddels gesloten. Met financiering door Pink Ribbon zijn de eerste cosmetiek analyses van de Young Boost verricht en is gestart met de analyse van de genetische profielen.

Uitgebreide informatie over bovenstaande is te vinden is in het Studieoverzicht onder Studies.

 

Studies op de schrijftafel 

Eind 2015/begin 2016 is een nieuw studievoorstel besproken naar het weglaten van de operatie na een goede respons op primaire systemische (chemo)therapie. Met betrekking tot deze studie wordt aansluiting gezocht met de MICRA-studie in het AvL. Een andere potentiële studie waarover is gesproken, is een onderzoek naar het bepalen van de bestralingsindicatie voor patiënten met een DCIS graad 2 of 3. Daarnaast heeft de werkgroep een studievoorstel van Gilhuijs et al. van suggesties voorzien, voor de indiening bij KWF in oktober 2016. 


Vergaderingen

De werkgroep vergadert gemiddeld 2-4 keer per jaar via een teleconference en komt 1 keer per jaar bijeen. 

 

Presentaties

De werkgroep presenteert haar jaarplan, studieportfolio en nieuwe studievoorstellen op de plenaire BOOG vergaderingen die 2x per jaar plaatsvinden. De presentaties van het afgelopen jaar zijn te bekijken op het tabblad ‘Home - bijeenkomsten en documentatie' van deze website.