Even voorstellen | 15-02-19

 

Magritt Noordhoek-de Waij werkt sinds 1 januari 2019 op woensdag, donderdag en vrijdag als secretaresse voor BOOG Study Center.

Magritt heeft na haar opleiding tot verpleegkundige A gewerkt bij een arbodienst als Arbo Adviseur. Na een onderbreking van enige jaren heeft zij zich ingezet als onderzoekssecretaresse bij het AMC voor een Sociaal Geneeskundig onderzoek en meer recent bij IKNL-trialbureau als clinical trial assistent.


Terug