Meerwaarde MammaPrint voor behandelkeuze bevestigd | 01-06-20

 

ASCO20 - Meerwaarde MammaPrint voor behandelkeuze bevestigd

Eerdere resultaten van de BOOG 2005-03-MINDACT-studie lieten zien dat de resultaten van de MammaPrint van waarde zijn bij de keuze voor adjuvante chemotherapie bij vrouwen met vroege borstkanker.

Nieuwe resultaten na een mediane follow-up van 8,7 jaar bevestigen dat het veilig is om chemotherapie weg te laten bij patiënten met een hoog klinisch-pathologisch risico, maar een laag genomisch risico volgens de MammaPrint, zo liet prof. dr. Fatima Cardoso (Lissabon, Portugal) zien tijdens ASCO20 Virtual.

De MammaPrint is een genetische test aan de hand van zeventig borstkankergerelateerde genen met voorspellende waarde bij vrouwen met borstkanker van een vroeg stadium. De fase 3-MINDACT-studie onderzocht bij 6.693 geopereerde patiënten met vroege borstkanker of aan de hand van de MammaPrint voorspeld kan worden bij welke patiënten het geoorloofd is om na chirurgie adjuvante chemotherapie achterwege te laten.

ASCO 2020 abstract


Terug