Pink Ribbon subsidie | 18-12-18

 

Dankzij alle fondsenwervende activiteiten in de borstkankermaand, kan Pink Ribbon nieuw onderzoek financieren!

Het baanbrekende onderzoek van Dr. Agnes Jager van het Erasmus MC een nevenstudie bij de SONIA studie kan nu doorgang vinden.

Er zal een bloedtest ontwikkeld worden die het mogelijk maakt om vóóraf te bepalen of patiënten met uitgezaaide borstkanker baat zullen hebben bij behandeling met CDK4/6 remmers. Dit onderzoek vormt een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van Pink Ribbon en het onderzoek naar borstkanker.


Terug