SABCS vlog Agnes Jager | 08-12-18

 

Tijdens het toonaangevende San Antonio Breast Cancer Symposium geeft BOOG voorzitter Agnes Jager dagelijks een update via haar vlogs.

SABCS dag 1

Deze eerste dag komen veel moleculaire ontwikkelingen maar ook klinisch relevante studies en updates aan bod.

SABCS dag 2

Agnes bespreekt dosisverlaging tamoxifen, de METABRIC-studie, CTC-bepaling en de EBCTCG meta-analyse komt aan bod.

SABCS dag 3

In de vlog van Agnes komen de presentaties aan bod waarin gekeken is naar life-style-interventies, kwaliteit van leven, oxybutinine ter vermindering van opvliegers en de-escalatie bij TNBC.

 


Terug