SONIA mijlpaal: inclusie voltooid! | 01-09-21

 

Op 1 september 2021 is de inclusie van 1050 patienten in de SONIA studie voltooid!

Het studieteam bedankt in de eerste plaats alle patienten die aan deze studie deelnemen.

Daarnaast alle onderzoekers en medewerkers van de studieteams in de ziekenhuizen en medewerkers van het IKNL trialbureau bedankt voor jullie inzet. En natuurlijk ZONMW en ZN die deze studie financieel mogelijk hebben gemaakt.

Wat een team effort !

In de volgende fase zulen alle patienten nauwlettend gevolgd blijven worden tot ze de tweedelijnsbehandeling voltooid hebben en worden er veel studiegegevens verzameld om de analyses zo snel mogelijk daarna te kunnen uitvoeren.

Het belangrijkste doel van dit onderzoek is om te bepalen wanneer in de behandeling het nieuwe geneesmiddel (palbociclib, ribociclib of abemaciclib) het beste aan de anti-hormonale therapie kan worden toegevoegd, in de eerste- of de tweedelijnsbehandeling. Op dit moment is dat niet bekend, vooral ook omdat niet bekend is of patiënten langer zullen leven door de middelen vroeg in de behandeling toe te voegen. Toch moet er een keuze worden gemaakt wanneer de CDK4/6-remmers gegeven worden. Bij deze keuze spelen de werkzaamheid (hoe lang helpt het borstkankercellen te onderdrukken, overleving) en de nadelen (bijwerkingen, kwaliteit van leven, controles, ziekenhuisbezoeken) allebei een belangrijke rol.

 

Voor meer informatie kijk op de SONIA website.


Terug