Nominatie BVN Jonge Borstkanker Onderzoekers Stimuleringsprijs

Noor Wortelboer, onderzoeker voor de SONIA studie, is door de BVN als één van de drie jonge onderzoekers genomineerd voor de BVN Jonge Borstkanker Onderzoekers Stimuleringsprijs.

Noor heeft een projectvoorstel geschreven om te bekijken of je de behandeling met CDK4/6-remmers veilig kunt continueren tijdens bestraling of dat deze combinatie aanleiding kan geven tot meer toxiciteit.

We wachten met spanning op 25 mei wanneer de winnaar bekend wordt gemaakt tijdens de BVN Ontmoetingsdag, waarbij de genomineerden kort zullen vertellen over hun inzending.

 

Inloggen