Algemene studiedocumentatie

 

Studiespecieke informatie treft u aan in het Studieoverzicht onder Studies.

BOOG templates                                          

   

                       

Wet- en regelgeving                                          

ICH-Good Clinical Practice  

GCP Directive 2005

GCP boekje-vertaling naar de Nederlandse praktijk

Wet Medisch Wetenschappelijk Onderzoek met mensen (WMO)  

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO)

Richtlijn Externe Toetsing (RET) 2012

 
Datamanagement

RECIST criteria vs 1.1

RECIST criteria vs 1.0

CTCAE vs 3

CTCAE vs 4

TNM stadia