Klankbordgroep

 

Klankbordgroep ‘kostenbeheersing bij onderzoekersgeïnitieerde studies’ update februari 2015

Ontstaan klankbordgroep:

Opgericht omdat het doen van oncologische onderzoekersgeïnitieerde studies in Nederland steeds moeilijker lijkt te worden. De doelstelling is: haalbare budgetten bij alle oncologische onderzoekersgeïnitieerde studies, met als doelgroep alle oncologische onderzoekers.

 

Acties tot nu toe:

- Alle knelpunten zijn in kaart gebracht m.b.v. 2 brainstormsessies met BOOG-onderzoekers en een landelijke enquête (verstuurd naar 103 ziekenhuizen/instituten).
- Individuele input van 9 internist-oncologen en hun researchteam.
- 93 Ingevulde enquêtes vanuit 57 verschillende ziekenhuizen/instituten, met 80 antwoorden op 2 openvragen.

 

Achter de schermen:

Aan de hand van de landelijke enquêteresultaten (oncologische onderzoekers ondervinden veel budget gerelateerde problemen met onderzoekersgeïnitieerde studies) zijn er een aantal gesprekken geweest met belangrijke stakeholders: o.a. met STZ directeur Fenna Heyning en met SONCOS voorzitter Koos van der Hoeven. Om zo een breder draagvlak te creëren voor onze problematiek en aansluiting te vinden bij de juiste personen van overkoepelende organisaties. Vanuit deze gesprekken zijn we doorverwezen naar werkgroepen binnen de Dutch Clinical Trial Foundation (DCTF), de NVMO en SONCOS . Onze problematiek zal ook besproken worden in de regionale Comprehensive Cancer Networks.

Ons doel is nu om met deze groepen op één lijn te komen qua doelstellingen en actieplannen en zo vanuit een zo breed mogelijk kader aan de oplossingen verder te werken.

 

Overige, lopende, acties klankbordgroep:

 • Studieprotocollen schrijven met zo min mogelijk afwijkingen van standaard zorg
 • Voorstel doen voor een landelijk geaccepteerd ‘standaard’ budget voor onderzoekersgeïnitieerde studies d.m.v. benchmarking reële kosten à met input van DCTF werkgroep en in samenwerking met andere oncologische werkgroepen verder uitwerken en uitrollen
 • Zorgen voor voldoende budget voor onderzoekersgeïnitieerde studies d.m.v.:
  • Landelijk geaccepteerd standaard budgetà verder uitgewerkt; wat zijn reële kosten
  • Onderzoeken of het mogelijk is om studiekosten op te nemen in zorgkosten in overleg met zorgverzekeraars

En:

 • Samenwerking met grote oncologische onderzoeksgroepen en beroepsgroepen uitbouwen
 • Interview voor Medische Oncologie
 • Faciliterend: juiste mensen met elkaar om tafel krijgen
 • Adviezen & handvaten geven d.m.v. Factsheets

 

Vergelijking

Graag zouden we bij een aantal afdelingen de conclusies van onze resultaten willen toetsen. Wanneer dit op uw afdeling mogelijk is, vernemen we dat graag van u via een e-mail aan: info@boogstudycenter.nl  U kunt ook bellen naar het BOOG Study Center 088-234 67 30.

 

Contactpersoon Klankbordgroep:

U kunt  contact opnemen met Elise van Leeuwen-Stok: info@boogstudycenter.nl en 088-234 6730.