Nieuw studievoorstel aanmelden

 

Indienen van een studievoorstel

Voor het aanbieden van een nieuw studievoorstel kunt u als onderzoeker terecht bij het BOOG Study Center. Daar wordt gezorgd dat het voorstel zo snel mogelijk wordt bekeken en de gewenste route langs werkgroepen en BOOG bestuur zal gaan.


De procedure voor protocolontwikkeling binnen de BOOG is vormgegeven in een flowchart. Hierin zijn o.a. de timelines voor besluitvorming door het BOOG bestuur en de werk- en adviesgroepen opgenomen.


Het voorstel dient in het synopsis format aangeboden te worden. In de bijlage treft u een toelichting op het formulier en de procedure en de criteria omtrent de besluitvorming zoals relevantie van de vraagstelling, geen concurrerende studies, complexiteit van studiedesign, haalbaarheid en budget.

 

In 2014 heeft de BOOG, in een samenwerkingsproject met BVN, een Patiëntenadviesgroep (PAG) opgericht. De PAG geeft advies over o.a. relevantie, praktische haalbaarheid en patiënteninformatie. Alle nieuwe studievoorstellen zullen ook door de PAG bekeken worden. Om uw voorstel aan de PAG voor te kunnen leggen hebben wij naast het ingevulde synopsis een lekensamenvatting nodig en vragen wij u om het aanvraagformulier t.b.v. patientenadvies in te vullen. Indien u specifieke vragen heeft voor de patiëntenadviesgroep kunt u dit hierop aangeven. Zonder lekensamenvatting en aanvraagformulier t.b.v. patientenadvies, kunnen wij uw aanvraag niet aan de PAG voorleggen.


De BOOG kan alleen commitment aan studies verlenen wanneer:

- deze door de betreffende BOOG werkgroep zijn bekeken en daarmee is ingestemd

- het budget is afgestemd met het BOOG Study Center en voldoende financiën voor ondersteuning van activiteiten door de BOOG daarin zijn opgenomen

Het is geen bezwaar als bij eerste aanmelding van een studievoorstel nog niet alle items ingevuld kunnen worden.


Nieuwe voorstellen zien wij graag tegemoet!

E-mail: info@borstkankerpanel.nl
Tel. 088-234 67 30