ORGANISATIE

 


De BOOG

De Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG) is de onderzoeksgroep die zich ten doel stelt al het klinisch onderzoek betreffende borstkanker in Nederland te initiëren, te bevorderen, af te stemmen en te faciliteren.

Structuur

Het BOOG bestuur vertegenwoordigt de BOOG in juridische zin. Binnen de BOOG zijn vier verschillende indicatiespecifieke werkgroepen actief die elk een behandelfase of fundamenteel onderzoek vertegenwoordigen en daarvoor studies opzetten.
Bekende onderzoekers uit verschillende disciplines zijn zowel vertegenwoordigd in het BOOG bestuur als in deze indicatiespecifieke werkgroepen.
De leden zijn afkomstig uit ziekenhuizen verspreid over het gehele land.
Het wetenschappelijk beleid van de BOOG wordt bepaald door het bestuur samen met de vier werkgroepen. Het BOOG bestuur heeft het definitieve beslisrecht.

Internationale samenwerking

De BOOG werkt samen met een groot aantal onderzoeksgroepen over de gehele wereld zoals de Breast International Group (BIG) en de groepen die daarin vertegenwoordigd zijn, en de  European Organisation for Treatment and Research of Cancer (EORTC).

Participatie

Alle Nederlandse ziekenhuizen participeren in één of meerdere door de BOOG gecoördineerde onderzoeken. Participatie in de BOOG staat open voor onderzoekers, research verpleegkundigen en andere geïnteresseerde professionals die werkzaam zijn op het gebied van de behandeling van borstkanker en/of actief deelnemen aan BOOG onderzoeken.

BOOG Study Center

Op 18 februari 2008 is het BOOG Study Center opgericht. Dit study center ondersteunt alle facetten van het ontwikkelen en uitvoeren van BOOG onderzoeken.