BOOG Study Center

 


Het BOOG Study Center voert een groot aantal ondersteunende taken en activiteiten uit om het netwerk van borstkanker specialisten en de uit te voeren onderzoeken onder de aandacht te brengen.

Het Study Center is verantwoordelijk voor de studie activiteiten. Het draagt zorg voor het managen van tijdslijnen, bewaken van de voortgang, ontwikkeling en praktische uitvoerbaarheid van BOOG studies en waarborgt de dienstverlening aan alle professionals en externe partijen die bij de studies betrokken zijn. 

Het BOOG Study Center is gevestigd in Utrecht en te bereiken via:

E-mail: info@boogstudycenter.nl
Tel. 088-234 67 30