Medewerkers BOOG Study Center

 

 

 

 
Dr. A. Elise van Leeuwen-Stok, PhD, directeur-study manager
e-mail: e.vanleeuwen@boogstudycenter.nl
Susan van den Berg, PhD, Clinical Research Manager
e-mail: s.vandenberg@boogstudycenter.nl

beau

 

Beau Blokker, MSc, projectmedewerker

email: b.blokker@boogstudycenter.nl

 Ilse Schilderinck, MSc, projectmedewerker

e-mail: i.schilderinck@boogstudycenter.nl

 

 

 

 
  Magritt Noordhoek-Waij, secretaresse

e-mail: secretariaat@boogstudycenter.nl

 

 

Gonneke van der Schoor, BSc, Data entry medewerker