Doelstelling en ambities

 


Doelstelling

De Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG) is de onderzoeksgroep in Nederland die zich ten doel stelt al het klinisch onderzoek betreffende borstkanker in Nederland te initiëren, te bevorderen, af te stemmen en te faciliteren met het primaire doel de behandeling, kwaliteit van leven en overleving van de borstkanker patiënt te verbeteren.

De wijze waarop de BOOG dit gestalte geeft, is het opzetten en uitvoeren van breed gedragen (inter)nationale klinische studies waarbij ook gebruik gemaakt wordt van translationeel onderzoek en in  overleg met vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties.  De BOOG werkt daarbij aan de verbetering van de infrastructuur voor onderzoek waarin ziekenhuizen samenwerken en zoveel mogelijk patiënten kunnen participeren.

Ambities

De BOOG heeft ambities gericht op het:

  • Vergroten van de nationale betrokkenheid bij studies
  • Verbeteren van de onderzoek infrastructuur en de toegankelijkheid van studies voor patiënten
  • Vergroten van het aantal borstkankerpatiënten in BOOG studies
  • Samenwerking met (inter)nationale onderzoeksgroepen en participeren in (inter)nationale multicenter studies
  • Opzetten van patiëntregisters en daaraan gelieerde biobanken voor onderzoeksdoeleinden
  • Participeren van patiënten bij studieontwikkeling