Organisatie structuur

 


Beheerstichting Borstkanker Onderzoek Groep

In 2001 is er een beheerstichting opgericht met een reglement en statuten die notarieel zijn vastgelegd, en is de BOOG geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Dit is van belang om elke schijn van belangenverstrengeling ten aanzien van de standaard klinische zorg te vermijden. De via fondsenwerving ontvangen financiële middelen worden beheerd door de Beheerstichting Borstkanker Onderzoek Groep die vertegenwoordigd wordt door het BOOG bestuur.

BOOG Study Center

Op 18 februari 2008 is het BOOG Study Center in de juridische vorm van een BV opgericht. De Beheerstichting Borstkanker Onderzoek Groep is 100% aandeelhouder van de BOOG Study Center BV.

De bedrijfsvoering is in handen van de directeur.
Vanaf de oprichting van het BOOG Study Center zijn alle BOOG studieactiviteiten daarin ondergebracht. BOOG Study center werkt samen met een aantal farmaceutische bedrijven die geïnteresseerd zijn in de uitvoer van klinisch vergelijkend borstkankeronderzoek en de door studie activiteiten gegenereerde financiële middelen worden beheerd door BOOG Study Center. 


Zakelijke gegevens

BOOG Study Center is ingeschreven bij de KvK te Amsterdam onder nummer 34295224.

Bankrekening FvL 63.28.22.813 t.n.v. BOOG Study Center

BTW nummer NL8190.87.695.B01