Studie management

 

 

Het BOOG Study Center voert een groot aantal ondersteunende taken en activiteiten uit om het netwerk van borstkanker specialisten en de uit te voeren onderzoeken onder de aandacht te brengen en te coördineren.

Diensten

Administratief en organisatorisch

 • voorbereiding en organisatie van bestuurs-, commisievergaderingen en plenaire bijeenkomsten
 • verslaglegging bestuurs- en commisievergaderingen en plenaire bijeenkomsten
 • voorbereiden bestuursstukken en -correspondentie
 • administratieve ondersteuning algemene organisatie (incl. adressenbestand leden)
 • bewaken studieportfolio samen met de werkgroepen en het bestuur
 • organisatie van het NABON-BOOG symposium
 • public relations
   

Studievoorbereiding

 • opzetten van onderzoekersbijeenkomsten om de opzet en voortgang van klinische studies te bespreken
 • enquêteren van studievoorstellen
 • voorbereiden van een KWF-CKS indiening
 • studiebudgettering datamanagement, monitoring, analyse en uitvoering in de kliniek (CT, lab, pathologie etc)
 • onderzoekers betalingen
 • performance van ziekenhuizen monitoren en bijstellen
 • methodologische ondersteuning betreffende een duidelijke vraagstelling en toetsing, overleg met kankerregistratie betreffende haalbaarheid patiënten aantallen
 • afsluiten van een proefpersonenverzekering (WMO)
 • aanmelden van studies bij een trialregister
 • aanvragen van een EUDRACT nummer voor studies met geneesmiddelen
   

Studie management

 • uitwerken studie synopsis van de werkgroepen tot volledige studieprotocollen
 • beschikbaar maken van standaard documenten voor de indiening van een studievoorstel en protocol
 • ontwikkelen van standaarden (budgetten, procedures)
 • het informeren, adviseren en aansturen van onderzoekers, research verpleegkundigen, datamanagers en andere professionals die bij de studies betrokken zijn
 • bewaken van de voortgang bij de ontwikkeling en uitvoering van studies
 • contractmanagement (sponsorcontracten, verzekering, monitoring, datacenters)
 • advisering aangaande studiekosten
 • financieel beheer, boekhouding en administratie
 • implementatie wetgeving in BOOG procedures

 

Er zijn een aantal studiespecifieke taken die het study center coördineert en soms delegeert naar derde partijen:

 • centrale METC en lokale indieningen
 • monitoring
 • centraal datamanagement
 • pharmacovigilantie
 • statistiek en analyse