Bestuur & Organisatie

De Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG) is de onderzoeksgroep die zich ten doel stelt al het klinisch onderzoek betreffende borstkanker in Nederland te initiëren, te bevorderen, af te stemmen en te faciliteren.

Structuur

De BOOG is een stichting die vertegenwoordigd wordt door haar bestuur. Binnen de BOOG zijn er vier werkgroepen met ieder de nadruk op een bepaald aspect van de diagnostiek en behandeling van borstkanker.

Zowel het bestuur als de werkgroepen worden vertegenwoordigd door specialisten van verschillende disciplines. Er wordt ook gestreefd naar een goede verdeling van verschillende type instituten/ziekenhuizen en geografische spreiding van vertegenwoordiging binnen het bestuur en de werkgroepen.

Het wetenschappelijk beleid van de BOOG wordt bepaald door het bestuur, in samenspraak met de vier werkgroepen.

 

Internationale samenwerking

De BOOG werkt samen met een groot aantal onderzoeksgroepen over de gehele wereld zoals de Breast International Group (BIG) en de groepen die daarin vertegenwoordigd zijn, evenals de European Organisation for Treatment and Research of Cancer (EORTC).

 

Participatie

Alle Nederlandse ziekenhuizen participeren in één of meerdere door de BOOG gecoördineerde studies. Participatie in de BOOG staat open voor artsen, onderzoekers, research verpleegkundigen en andere geïnteresseerde professionals die werkzaam zijn op het gebied van de behandeling van borstkanker en/of actief deelnemen aan BOOG studies.

 

BOOG bijeenkomsten

 

Plenaire BOOG vergaderingen

De BOOG vergadert tweemaal per jaar plenair. Tijdens de bijeenkomsten wordt verslag gedaan van alle lopende studies, worden werkgroepplannen toegelicht en nieuwe studievoorstellen bediscussieerd. Uiteraard krijgen de resultaten van BOOG studies ook een belangrijke plaats tijdens deze bijeenkomsten.

 

Onderzoekersbijeenkomsten

De BOOG organiseert studie-specifieke onderzoekersbijeenkomsten waarin 1 of meerdere studie(s) uitgebreid besproken worden. De logistiek, voortgang, veiligheidsinformatie, interim resultaten en studie-specifieke aandachtspunten worden op deze bijeenkomsten belicht. Onderzoekersbijeenkomsten zijn toegankelijk voor onderzoekers, research verpleegkundigen, datamanagers van deelnemende ziekenhuizen en eventueel voor vertegenwoordigers van het farmaceutische bedrijf dat de studie (financieel) ondersteunt.

 

NABON-BOOG symposium

Jaarlijks wordt er samen met het Nationaal Borstkanker Overleg Nederland (NABON) een symposium georganiseerd waar de highlights vanuit diverse toonaangevende congressen worden samengevat. Prominente sprekers doen verslag van de laatste ontwikkelingen op zowel basaal als klinisch research gebied betreffende de diagnostiek en behandeling van borstkanker. De relevantie van deze nieuwe ontwikkelingen wordt gehouden naast de Behandelingsrichtlijnen.

 

SABCS avond

Tijdens het internationale San Antonio Breast Cancer Symposium, dat jaarlijks gehouden wordt in december, verzorgt de BOOG een Nederlandse avond met een programma van deels studiegerelateerde onderwerpen en deels actuele onderwerpen die spelen op het gebied van de borstkanker behandeling.

Inloggen