Werkgroep diagnostiek

De werkgroep heeft als doel nieuwe en bestaande BOOG studies op het gebied van diagnostiek te coördineren dan wel initiëren. Naast de onderzoekfunctie heeft de werkgroep een consultfunctie voor protocollen van de andere Werkgroepen. Daarbij is er een actieve interactie met andere werkgroepen.

De werkgroep

De werkgroep diagnostiek is een multidisciplinaire groep met daarin experts vanuit de Chirurgie, Epidemiologie, Medische Oncologie, Moleculaire Biologie, Pathologie, Nucleaire Geneeskunde, Radiotherapie en Radiologie. De Werkgroep richt zich op onderzoek betreffende diagnostiek wanneer de diagnose borstkanker reeds is gesteld. Onderzoek bij mensen met klachten of die worden doorverwezen worden vanuit het bevolkingsonderzoek maar (nog) geen borstkanker diagnose hebben zullen vooralsnog buiten beschouwing blijven.

 

Nieuwe studievoorstellen

Werkgroep leden zijn zelf steeds bezig met het ontwikkelen van nieuwe studievoorstellen en grant aanvragen. Neem contact op via info@boogstudycenter.nl als je een idee of studievoorstel hebt dat binnen de scoop van BOOG en deze werkgroep past.

Personen

R. Mann (Voorzitter)

Radioloog Radboud UMC en NKI-AvL

M.D. Dorrius

Radioloog UMCG

H. Horlings

Patholoog/ groepsleider NKI

L.B. Koppert

Chirurg Erasmus MC

L. Mammatas

Internist-oncoloog Reinier de Graaf Gasthuis

J.W.M. Martens

Moleculair bioloog Erasmus MC

J.G.H. van Nes

Radiotherapeut-oncoloog Radiotherapeutisch Instituut Friesland (RIF)

M. van Rijk

Nucleair Geneeskundige Radboud UMC

Inloggen