Doelstelling en ambities

Doelstelling

De Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG) is de onderzoeksgroep in Nederland die zich ten doel stelt al het klinisch onderzoek betreffende borstkanker in Nederland te initiëren, te bevorderen, af te stemmen en te faciliteren met het primaire doel de behandeling, kwaliteit van leven en overleving van de borstkanker patiënt te verbeteren.

De wijze waarop de BOOG dit gestalte geeft, is het opzetten en uitvoeren van breed gedragen (inter)nationale klinische studies waarbij ook gebruik gemaakt wordt van translationeel onderzoek. Inbreng vanuit de patiëntenorganisatie wordt gegeven vanuit de patiëntenadviesgroep die gezamenlijk met BOOG en de Borstkankerverenging is opgezet. Daarnaast werkt de BOOG continu aan de verbetering van de infrastructuur voor onderzoek waarin ziekenhuizen samenwerken, zodat zoveel mogelijk patiënten kunnen participeren.

 

Ambities

De BOOG heeft ambities gericht op het:

  • Vergroten van de nationale betrokkenheid bij studies
  • Verbeteren van de onderzoeksinfrastructuur en de toegankelijkheid van studies voor patiënten
  • Vergroten van het aantal deelnemende patiënten met borstkanker in BOOG studies
  • Samenwerking met (inter)nationale onderzoeksgroepen en participeren in (inter)nationale multicenter studies
  • Opzetten van patiëntregisters en daaraan gelieerde biobanken voor onderzoeksdoeleinden
  • Participeren van patiënten bij studieontwikkeling

Inloggen