Links

De website www.kanker.nl/trials, een initiatief van IKNL, KWF en NFK, biedt patiënteninformatie over het meedoen aan wetenschappelijk onderzoek naar kanker en een actueel overzicht van wetenschappelijke oncologische trials in Nederlandse ziekenhuizen.

Met de MTB-app kan op basis van mutaties en/of andere tumorkenmerken in een database met lopende studies in Nederland, België en Duitsland worden gezocht. De app doorzoekt informatie van studies op clinicaltrials.gov en het Landelijke Trial Register.

Download MTB-app voor iPhone
Download MTB-app voor Android

De TrialApp biedt informatie over lopende klinische trials. Gebruikers van de app kunnen studies en studiegroepen aan hun favorieten toevoegen. De informatie over studies is afkomstig van clinicaltrials.gov en het Landelijke Trial Register.

Download TrialApp voor iPhone
Download TrialApp voor Android

In de online database van het Landelijke Trial Register  kan op trefwoord naar klinische trials worden gezocht.

In het online register van het Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek  kan onder meer op trefwoord worden gezocht naar trials.

Op de DCRF website staan handige links en documenten ontwikkeld door Dutch Oncology Research Platform  (DORP) om tijdens de voorbereiding van de studie door en met het studieteam het door onderzoekers geïnitieerde klinisch oncologisch onderzoek optimaal te ondersteunen.

In het EU Clinical Trials Register, bereikbaar via clinicaltrialsregister.eu, kan worden gezocht naar protocollen en resultaten van klinische studies uitgevoerd in de Europese Unie.

Inloggen