BOOG Study Center

Het BOOG Study Center voert een groot aantal ondersteunende taken en activiteiten uit om het netwerk van borstkankerspecialisten en de lopende/toekomstige onderzoeken onder de aandacht te brengen.

Het BOOG Study Center is verantwoordelijk voor de studie activiteiten. Het draagt zorg voor het managen van tijdslijnen, bewaken van de voortgang, ontwikkeling en praktische uitvoerbaarheid van BOOG studies en waarborgt de dienstverlening aan alle professionals en externe partijen die bij de studies betrokken zijn.

 

Diensten

Administratief en organisatorisch

 • Voorbereiding, organisatie en verslaglegging van bestuurs- en werkgroepvergaderingen
 • Voorbereiding, organisatie en verslaglegging van plenaire bijeenkomsten (BOOG Plenair)
 • Voorbereiding, organisatie van het NABON-BOOG symposium en de SABCS avond
 • Voorbereiden bestuursstukken en correspondentie
 • Administratieve ondersteuning algemene organisatie (incl. adressenbestand leden)
 • Bewaken studieportfolio samen met de werkgroepen en het bestuur
 • Public relations (website, e-mail updates)

 

Studievoorbereiding

 • Opzetten van onderzoekersbijeenkomsten om de opzet en voortgang van klinische studies te bespreken
 • Enquêteren van studievoorstellen
 • Voorbereiden van een grant proposal
 • Studiebudgettering datamanagement, monitoring, analyse en uitvoering in de kliniek (CT, lab, pathologie, etc.)
 • Financiele afhandeling van onderzoeksgelden
 • Performance van ziekenhuizen monitoren en bijstellen
 • Methodologische ondersteuning betreffende een duidelijke vraagstelling en toetsing, overleg met kankerregistratie betreffende haalbaarheid patiënten aantallen
 • Uitwerken studie synopsis van de werkgroepen tot volledige studieprotocollen
 • Beschikbaar maken van standaard documenten voor de indiening van een studievoorstel en protocol
 • Ontwikkelen van standaarden (budgetten, procedures)
 • Afsluiten van een proefpersonenverzekering (WMO)
 • Aanmelden van studies bij een trialregister
 • Aanvragen van een EUDRACT nummer voor studies met geneesmiddelen
 • (Ondersteunen) indiening bij centrale METC, CTIS en lokale haalbaarheid

 

Studie management

 • Informeren, adviseren en aansturen van onderzoekers, research verpleegkundigen, datamanagers en andere professionals die bij de studies betrokken zijn
 • Bewaken van de voortgang bij de ontwikkeling en uitvoering van studies
 • Contractmanagement (sponsorcontracten, deelnemende ziekenhuizen, verzekering, monitoring, datacenters)
 • Advisering aangaande studiekosten
 • Financieel beheer, boekhouding en administratie
 • Implementatie wetgeving in BOOG procedures

 

Er zijn een aantal studiespecifieke taken die het study center coördineert en deels delegeert naar derde partijen:

 • Monitoring
 • Centraal datamanagement
 • Pharmacovigilantie
 • Statistiek en analyse

 

Zakelijke gegevens

BOOG Study Center is ingeschreven bij de KvK te Amsterdam onder nummer 34295224.
Bankrekening FvL 63.28.22.813 t.n.v. BOOG Study Center
BTW nummer NL8190.87.695.B01

In 2001 is er een beheerstichting opgericht met een reglement en statuten die notarieel zijn vastgelegd, en is de BOOG geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Dit is van belang om elke schijn van belangenverstrengeling ten aanzien van de standaard klinische zorg te vermijden. De via fondsenwerving ontvangen financiële middelen worden beheerd door de Beheerstichting Borstkanker Onderzoek Groep die vertegenwoordigd wordt door het BOOG bestuur.

Op 18 februari 2008 is het BOOG Study Center in de juridische vorm van een BV opgericht. De Beheerstichting Borstkanker Onderzoek Groep is 100% aandeelhouder van de BOOG Study Center BV.

De bedrijfsvoering is in handen van de directeur. Vanaf de oprichting van het BOOG Study Center zijn alle BOOG studieactiviteiten daarin ondergebracht. BOOG Study center werkt samen met een aantal farmaceutische bedrijven die geïnteresseerd zijn in de uitvoer van klinisch vergelijkend borstkankeronderzoek en de door studie activiteiten gegenereerde financiële middelen worden beheerd door BOOG Study Center.

Personen

Dr. A. Elise van Leeuwen-Stok

Directeur-study manager

Susan van den Berg, PhD

Clinical Research Manager

Ilse Schilderinck, MSc

Projectmedewerker

Suzanne Jager, MSc

Projectmedewerker

Sandra Veldt

Projectmedewerker

Carlijn Wolters-Verweij

Projectmedewerker

Magritt Noordhoek-Waij

Secretaresse

Inloggen