Deelname aan studie

Een studie is vaak een eerste stap om basaal onderzoek toegankelijk te maken voor de klinische praktijk. Basaal onderzoek is onderzoek naar het ontstaan van kanker en naar de mogelijkheden om de kanker te behandelen. Door het uitvoeren van studies krijgen onderzoekers antwoord op de vraag welke behandeling het best is voor welke patiënten(groep). Door deel te nemen aan een studie dragen patiënten bij aan deze kennis.

Resultaten van studies

Uit een studie kan blijken dat er een behandeling is die beter geschikt is voor een bepaalde vorm van borstkanker. Dit wordt dan de nieuwe behandelingstandaard.

Ook kan uit een studie blijken dat een bepaalde behandeling die veelbelovend leek niet effectief of overbodig is. De behandelstandaard wordt dan aangepast.

Door studies kunnen patiënten sneller toegang krijgen tot nieuwe veelbelovende behandelmethoden.

 

Toestemming

Als aan u gevraagd wordt om deel te nemen aan een studie wordt u hier eerst uitgebreid over geïnformeerd. Er wordt uitgelegd wat het verschil is tussen de studiebehandeling en de behandeling die u zou krijgen als u niet aan de studie deelneemt (standaard behandeling). Ook mogelijke bijwerkingen van de studiebehandeling worden toegelicht. Soms zijn er bij deelname aan een studie meer onderzoeken, testen en/of bezoeken aan de behandelende specialist nodig dan wanneer u niet deelneemt aan de studie. Ook dit wordt vooraf met u besproken.

Deelname aan een studie is altijd vrijwillig en u wordt expliciet om toestemming gevraagd om aan een studie mee te doen. Dit heet een ‘informed consent’. Daarvoor krijgt u geruime bedenktijd.

 

Privacy

Wanneer u deelneemt aan een studie gaat BOOG heel zorgvuldig om met uw privacy en met uw persoonlijke gegevens. Wij doen ons uiterste best om uw gegevens op een veilige, respectabele manier te verwerken zoals is voorgeschreven door de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en andere relevante wet- en regelgeving. Wilt u meer lezen over wat de AVG voor u betekent als deelnemer, ex-deelnemer of toekomstig deelnemer aan een BOOG studie? Raadpleeg dan de Privacy Verklaring.

 

Studie informatie voor patiënten

Informatie voor patiënten over de afzonderlijke BOOG studies is te vinden op:

Studies kanker.nl via BOOG Study Center

Als u denkt dat een bepaalde studie voor u geschikt zou kunnen zijn, kunt u de pagina printen en meenemen mee naar uw specialist. Alleen de specialist kan aan de hand van uw medische gegevens bepalen of u voor een bepaalde studie in aanmerking komt.

Inloggen