Werkgroepen

Icoontje werkgroepen

Werkwijze BOOG bestuur en werkgroepen

Het wetenschappelijke beleid van de BOOG wordt bepaald door het bestuur, in samenspraak met de vier werkgroepen. Het zorgdragen voor een continue stroom van studies voor de diverse indicaties behoort tot de kerntaken van de werkgroepen.

Er zijn vier werkgroepen geformeerd betreffende de volgende indicaties:

  • Klinische diagnostiek
  • (Neo)adjuvante behandeling
  • Locoregionale behandeling
  • Behandeling van gemetastaseerde borstkanker

 

Samenstelling

De werkgroepen zijn multidisciplinair samengesteld. Er wordt rekening gehouden met een academische/perifere vertegenwoordiging, brede geografische spreiding en interesse/expertise van de leden.

 

Taken en verantwoordelijkheden

De werkgroepen zijn verantwoordelijk voor het wetenschappelijke beleid en de studieportfolio voor de desbetreffende patiënt populatie. Het globale takenpakket voor de werkgroepen bestaat uit:

  • Opstellen van een werkplan en meerjarenbeleid
  • Monitoren van het verloop van open studies
  • Inspringen op nieuwe ontwikkelingen en contacten aanwenden om studies met nieuwe medicatie naar Nederland te halen
  • Tijdig ontwikkelen van nieuwe studievoorstellen die aansluiten op lopende studies
  • Onderzoeken van studie haalbaarheid (feasibility) in samenwerking met het BOOG Study Center

 

Werkgroep overstijgend overleg

Wanneer input van specifieke disciplines uit de diverse BOOG werkgroepen wenselijk is wordt hiervoor ad hoc gezamenlijk overleg gevoerd. Voorstellen worden in dit overleg nader uitgewerkt waarna terugkoppeling naar de eigen werkgroep plaatsvindt.

 

Verpleegkundig Adviesgroep

De verpleegkundig adviesgroep geeft adviezen over een onderzoeksvoorstel op logistieke aspecten en praktische uitvoerbaarheid op verpleegkundig vlak. Daarnaast biedt de adviesgroep ondersteuning bij het ontwikkelen en uniformeren van trial-ondersteunende documenten zoals patiëntinformatie en verpleegkundige protocollen.

Inloggen