Grant voor TNBC project: OPTImaL studie

Dr. Marleen Kok (NKI-AVL) en collega’s hebben een KWF onderzoekssubsidie toegekend gekregen voor onderzoek naar aanwezigheid van tumor-infiltrerende lymfocyten (TILs) bij stadium I TNBC en de voorspellende waarde daarvan. In een internationaal onderzoek zal de optie om chemotherapie weg te laten bij hoge TILs rondom de TNBC worden onderzocht. Hiermee kan eerder door de Maarten van der Weijden Foundation gehonoreerd onderzoek uitgebreid worden.

Onderzoeksopzet
De OPTImaL studie (BOOG 2024-03) is een ‘patient preference’ studie waarbij patiënten samen met hun dokters kunnen kiezen of ze wel of geen chemotherapie willen. Er zullen 245 patiënten worden gevolgd die kiezen voor geen chemotherapie en 245 patiënten die wel kiezen voor chemotherapie. We zullen 8 jaar nodig hebben en 6 deelnemende landen.

In Nederland zal dit onderzoek in 30 ziekenhuizen binnen het BOOG netwerk gaan plaatsvinden en met ondersteuning van het BOOG Study Center worden opgestart en uitgevoerd.

Achtergrond
In Nederland krijgen de meeste patiënten met stadium I TNBC chemotherapie, in het buitenland nagenoeg alle patiënten met stadium I. Dit terwijl het nut van chemotherapie bij stadium I TNBC niet goed is uitgezocht en de gegevens die er zijn laten zien dat chemotherapie beperkt of niet bijdraagt aan kans op overleving van de ziekte. Als er heel veel afweercellen rondom de TNBC aanwezig zijn, ook wel tumor-infiltrerende lymfocyten (TILs) genoemd, dan is de prognose uitstekend, zelfs zonder aanvullende chemotherapie. De kans op uitzaaiingen is dan bij een kleine tumor (<2cm) en schone okselklieren (stadium I, dit komt voor bij 400 patiënten/jaar in NL) slechts circa 3%.

Ondanks dat er vele studies zijn die het verband tussen hoge TILs en goede prognose aantonen, worden de TILs niet bepaald bij patiënten met TNBC. Dit komt omdat pathologen hier een training voor nodig hebben, er hulp nodig is bij het implementeren van TILs als biomarker en er een prospectieve internationale studie nodig is om te bevestigen dat chemotherapie veilig weggelaten kan worden.

 

Recent is een groot retrospectief onderzoek over dit onderwerp gepubliceerd in Jama Oncology.

Inloggen