PATIENTEN

 

Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG)

De Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG) houdt zich bezig met onderzoek naar nieuwe behandelingen voor borstkanker. Dergelijk onderzoek wordt ook wel ‘wetenschappelijk onderzoek', ‘vergelijkend onderzoek', ‘experimentele behandeling' of  ‘studie' genoemd of met het Engelse woord ‘trial' aangeduid. Met al deze termen bedoelt men een mogelijk nieuwe behandeling waarvan men de werking en resultaten bij patiënten nog onderzoekt. In de navolgende teksten wordt steeds de term ‘studie' gebruikt.


Centrale coördinatie

Om in een zo kort mogelijk tijd een antwoord op een studievraag te verkrijgen, is het belangrijk dat alle ziekenhuizen en borstkanker
onderzoekers samenwerken en zo'n studie vanuit een centraal punt wordt gecoördineerd. De BOOG voert deze coördinatie uit voor het grootste deel van de borstkanker studies in Nederland.

Specialisten vanuit de verschillende specialismen die betrokken zijn bij de behandeling van borstkanker (medisch oncoloog, chirurg, radiotherapeut, patholoog, radioloog) zijn ook betrokken bij de opzet en uitvoering van borstkanker studies.

Een van de ambities van de BOOG is om  het aantal borstkankerpatiënten dat in studieverband wordt behandeld  verder te vergroten.
De BOOG werkt hierin ook samen met internationale onderzoeksgroepen zoals de Breast International Group (BIG) en daarbij aangesloten buitenlandse onderzoeksgroepen, en de European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC). 
 


Patiëntencongres 2015 

 

Op 16 januari 2015 vond het Patiëntencongres Borstkanker: de laatste ontwikkelingen plaats.

Dit congres werd georganiseerd door Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG), Borstkankervereniging Nederland (BVN) en Stichting Pink Ribbon.

Tijdens dit congres deelden 5 vooraanstaand experts hun kennis over de laatste inzichten en ontwikkelingen op het gebied van borstkankerbehandeling.

Deze kennis is vastgelegd in een document. Download hier het: Kennisdocument Borstkanker de laatste ontwikkelingen

 

Dit congres is georganiseerd door: Borstkankervereniging Nederland (BVN), Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG) en Stichting Pink Ribbon.