NABON-BOOG wetenschappelijke commissie | 12-10-22

 

De NABON-BOOG wetenschappelijke commissie heeft als belangrijkste taak om gegevensverwerkingen en -verstrekkingen uit de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) te toetsen op klinische relevantie. Dit is een aanvulling op de toetsing door de Commissie van Toezicht van de NKR, die zich richt op de privacybescherming van de betrokkenen te weten de patiënt, de zorgverlener en het ziekenhuis. Hiermee geeft IKNL de medisch professionals een adviserende rol en  medezeggenschap aangaande het gebruik van data uit de NKR, die immers zonder hun inspanningen niet beschikbaar zouden zijn. 

Een NKR gegevensaanvraag komt in aanmerking voor wetenschappelijke toetsing indien het doel van de studie is om wetenschappelijk onderzoek te doen en de data op patiëntniveau wordt opgevraagd. De commissie beoordeelt de betreffende aanvraag op relevantie, methodiek en overlap met bestaande projecten. Ook denkt de commissie mee over eventuele verbeteringen, en zorgt ze dat de juiste mensen met elkaar in contact worden gebracht. Hiermee wordt een onderzoek naar een hoger niveau getild. 

Lees verder


Terug