SABCS Vlogs Agnes Jager | 12-12-20

 

In de eerste Vlog van BOOG voorzitter  Agnes Jager over het virtuele San Antonio Breast Cancer Symposium bespreekt zij een tweetal studies bij patiënten met een HR+ carcinoom met CDK4/6-remmers in de adjuvante setting toegevoegd aan endocriene therapie. Daarnaast bespreekt zij een translationele analyse van drie fase 3-MONALEESA-studies, de grote Nederlandse RISAS-studie naar okselklierbehandeling na neoadjuvante behandeling en de Prime 2-studie die heeft gekeken naar het achterwege laten van radiotherapie.

 

Zie ook de link naar Vlog voor Patienten

 

 

Naar aanleiding van de tweede dag vlogt BOOG voorzitter Agnes Jager over een studie bij HR+ tumoren en wel de RxPonder-trial. Daarnaast veel nieuws over triple-negatieve borstumoren: een update van de KEYNOTE-355-studie over immunotherapie in de gemetastaseerde setting. Kwaliteit-van-levendata uit de IMpassion031-studie; immunotherapie in de neo-adjuvante setting, een fase 3-studie naar de AKT-remmer ipatasertib bij gevorderde, triple-negatieve borstkanker en ten slotte de ASCENT-trial naar sacituzumab govitecan bij gevorderde TNBC.

 

In de derde en laatste vlog van Agnes Jager bespreekt zij de ADAPT-trial waarin in een substudie is onderzocht of vrouwen met een HR+ HER2- tumor jonger dan 50 jaar met een lage risicoscore behandeld dienen te worden met chemotherapie. Een andere substudie van de ADAPT onderzocht of in de groep vrouwen met een hoog risico er een meerwaarde is van nab-paclitaxel voor de uitkomstmaat pathologisch complete remissie. Verder bespreekt zij de ALTERNATE-studie die laat zien dat vrouwen die niet reageren op endocriene therapie geen baat hebben bij chemotherapie. Als laatste wordt een meta-analyse besproken bij vrouwen in de fertiele leeftijd waarbij geen ongunstig effect gezien wordt van een zwangerschap.

 

 


Terug