Sprekers Uitgelicht - RWE- AI symposium | 11-01-24

 

Sprekers uitgelicht RWE - AI symposium 31 januari 2024

 

Programma en Inschrijving

met een gereduceerd tarief voor PhD's!

 

 9:50 uur || De wisselwerking tussen Real World Data and Artificial Intelligence 

 Dr. Joost Huiskens, voormalige arts, is Account Executive - CMIO bij Microsoft Netherlands.

Als promovendus heeft Joost Huiskens op basis van data uit het Prospectief Landelijk CRC cohort (PLCRC) onderzocht hoe artsen de beste behandeling kunnen selecteren voor patiënten bij wie darmkanker is uitgezaaid naar de lever. PLCRC biedt een infrastructuur voor het verzamelen van klinische gegevens, patiëntgerapporteerde uitkomsten en het opslaan van bloed en tumorweefsel van patiënten met dikkedarm- of endeldarmkanker. Dit gebeurt na het verkrijgen van toestemming van de patiënt.   Joost Huiskens         

In zijn huidige functie houdt hij zich o.a. bezig  om veilige en betrouwbare AI te garanderen, vooral in de gezondheidszorg en zet hij zich in voor verantwoorde AI en strategische partnerschappen. Uiteindelijk draait het allemaal om end-to-end ethische AI-principes en het tastbaar maken ervan in een klinische setting. Hij kijkt uit naar wat de toekomst zal brengen.

 

 

10:25 uur || Wat is Kunstmatige Intelligentie eigenlijk?

Kenneth Gilhuijs is fysicus en associate professor aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Met aanstellingen aan het Nederlands Kanker Instituut, de Universiteit van Chicago en het UMCU, leidt hij de afgelopen 25 jaar een multidisciplinaire onderzoeksgroep dat onderzoek doet in kunstmatige intelligentie van medische beelden ten behoeve van verdere personalisatie in de diagnose en behandeling van kanker.

 Kenneth Gilhuijs 

Steeds meer doemscenario’s duiken op over kunstmatige intelligentie, maar wat is het nou eigenlijk? Waar is het op gebaseerd en gaat het de mensheid uitroeien? In deze presentatie wordt het basisprincipe van kunstmatige intelligentie uitgelegd, wat het kan, wat het niet kan. De potentie en beloftes versus de beperkingen en gevaren bij toepassing in de oncologie.

 

 

10:50 uur || fAIlures: enkele voorbeelden waarbij AI niet tot de juiste oplossing kwam

 Dr. Annemieke Witteveen is Assistant Professor bij Biomedical Signals and Systems (BSS) op de Universiteit Twente. Haar onderzoekslijn richt zich op het bouwen van dynamische modellen op patiëntniveau voor gepersonaliseerde voorspelling, monitoring en optimalisatie ter ondersteuning van klinische besluitvorming in de oncologie.

 

AI biedt vele mogelijkheden, maar is het altijd de juiste oplossing?

In haar presentatie zal Dr. Annemieke Witteveen (Personalized eHealth Technology for Oncology) van de Universiteit Twente enkele voorbeelden noemen waarbij AI niet tot het gewenste resultaat kwam.

 

 

 11.40 uur || AI in de borstkankerzorg. Wat betekent dat voor goed hulpverlenerschap en medische aansprakelijkheid?

 Prof. mr. dr. Corrette Ploem, UHD en bijzonder hoogleraar Recht, zorgtechnologie en geneeskunde vanwege de KNMG, is verbonden aan de vakgroep Ethiek, Recht en Humaniora van het Amsterdam UMC. Zij doceert, verricht onderzoek (veelal in multidisciplinaire setting) en publiceert op het terrein van het gezondheidsrecht. Daarbij richt zij zich in het bijzonder op de juridische aspecten van medisch-wetenschappelijk onderzoek en nieuwe technologieën in de sfeer van AI, dataverwerking, voortplanting en genetica.

 

Kunstmatige intelligentie vindt steeds vaker de weg naar de spreekkamer, zo ook die van de borstkankerzorg. Maar wat zijn eigenlijk de juridische kaders? Wat betekent het gebruik van AI voor het vereiste van informed consent en de plicht om verantwoorde zorg te bieden? Wie is voor de uitkomst van op AI gebaseerde zorg verantwoordelijk en wie is aansprakelijk als er iets mis gaat?

 

 

 14:00 uur || Dokter, wat is het voor DICS weer?

‘On-the-fly’ leren is beter voor spellen wanneer Ductaal Carcinoma In Situ (DCIS) geen kwaad kan.

 Prof. Jelle Wesseling is als borstkankerpatholoog verbonden aan het Antoni van Leeuwenhoek en is bijzonder hoogleraar pathologie, in het bijzonder de mammapathologie bij het LUMC. Zijn focus in het onderzoek is het ontwikkelen van nieuwe strategieën om de prognostische en voorspellende waarde van borstkankerpathologie substantieel te verbeteren en de onderliggende biologie te begrijpen.

In Nederland worden jaarlijks 2.300 vrouwen geconfronteerd met de diagnose Ductaal Carcinoom In Situ (DCIS). DCIS kan borstkanker worden, maar bij de meerderheid gebeurt dat nooit. Omdat onschadelijk en schadelijk DCIS nog niet te onderscheiden zijn, krijgen alle vrouwen een intensieve behandeling.

Veel vrouwen dragen dus de last van overbehandeling zonder enig voordeel. Om dit te verminderen, zal zeer innovatieve, integratieve kunstmatige intelligentie worden ontwikkeld, geïnspireerd door hoe weersvoorspellingen in de loop van de tijd verbeteren. Deze dynamische DCIS-risicoprognose voorkomt onnodige behandeling van vrouwen met onschadelijke DCIS, behoudt hun kwaliteit van leven en bespaart 15 miljoen euro/jaar aan zorgkosten. 

 

 

 

 

 

 


Terug