TRAIN-2 Publicatie | 20-05-21

 

Nadat in mei 2020 de resultaten van de follow-up van de BOOG 2012-03 TRAIN-2 studie zijn gepresenteerd tijdens de eerste digitale versie van ASCO verscheen precies een jaar later het bijbehorende artikel in de JAMA Oncology.

De driejaars-follow-up laat geen OS- of EFS-voordeel zien voor neoadjuvante antracyclines bij stadium II-III HER2-positieve borstkanker. Dit voordeel wordt ook niet gezien binnen de groep patiënten met een hogere recidief kans.

Het artikel is voorzien van een mooie editorial waarin de editor onderschrijft dat er geen aanwijzingen zijn dat antracycline-bevattende chemotherapie superieur is en dat is daarmee niet meer de standaard behandeling in deze setting.

De TRAIN-2 studie heeft hiermee een grote bijdrage geleverd bij het maken van behandelkeuzes voor een grote groep borstkanker patiënten.

Lees meer over de TRAIN-2 resultaten in ASCO Daily News: “What TRAIN-2 Tells Us About Treating HER2-Positive Breast Cancer”


Terug