TRAIN-2 resultaten ASCO | 31-05-20

 

Resultaat van de BOOG 2012-03- TRAIN-2: overweeg anthracyclinevrije neoadjuvante behandeling

HER2-blokkerende middelen voor de behandeling van stadium II en III HER2-positieve borstkanker worden vaak gecombineerd met een antracyclinebevattend chemotherapieschema. Antracyclines verhogen echter het risico op hartfalen, maar ook bijvoorbeeld op tweede maligniteiten. In de TRAIN-2-studie is de werkzaamheid en veiligheid van een antracyclinebevattend chemotherapieschema vergeleken met een antracyclinevrij schema.

Nadat eerder geen voordeel van antracyclines werd gevonden wat betreft de pathologische respons (primaire uitkomstmaat) presenteerde drs. Anna van der Voort (Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam) tijdens het toonaangevende ASCO 2020 congres de resultaten van de langetermijnoverleving van deze studie.

De driejaars-follow-up laat geen OS- en EFS-voordeel zien voor neoadjuvante antracyclines bij stadium II-III, HER2+ borstkanker.

Lees het abstract via ASCO online en zie ook het interview op oncologie.nl

 


Terug