Vacature Werkgroep VAG | 03-03-22

 

 

Gezocht: researchverpleegkundige/researchcoördinator wetenschappelijk onderzoek

 

Op initiatief van BOOG (Borstkanker Onderzoek Groep) is een verpleegkundig adviesgroep (VAG) opgericht. Deze adviesgroep, bestaande uit 8 ervaren research verpleegkundigen, adviseert gevraagd over de uitvoerbaarheid en logistieke aspecten van borstkanker onderzoeksvoorstellen op verpleegkundig vlak. Vanwege het breed specialistisch karakter in het aanbod van onderzoeksvoorstellen bestaat de adviesgroep uit leden die, vanuit verpleegkundig perspectief, een diversiteit aan deskundigheid bezitten. Bij de samenstelling van de adviesgroep wordt rekening gehouden met academische/perifere vertegenwoordiging, geografische spreiding, interesse/expertise en BOOG participatie.

 

Voor de verpleegkundig adviesgroep (VAG) zijn wij op zoek naar een researchverpleegkundige of researchcoördinator die de werkgroep wil versterken.

 

Wat doet de verpleegkundig adviesgroep (VAG)?

 

In een vroeg stadium van protocolontwikkeling is de adviesgroep betrokken om een efficiënte indiening en de praktische uitvoerbaarheid van BOOG studies te vergroten. Daarnaast biedt de groep ondersteuning bij het ontwikkelen en uniformeren van trial-ondersteunende documenten en processen zoals patiëntinformatie, verpleegkundige protocollen, infuus schema's, financiën  en de logistiek van studies.

 

Wie zoeken wij?

 

We zijn op zoek naar kandidaten die voldoen aan de volgende criteria:

 

  • Voltooide opleiding/aantoonbare ervaring als researchverpleegkundige en/of researchcoördinator
  • Interesse in protocol ontwikkeling
  • Intentie tot beschikbaarheid van 2 jaar
  • Mogelijkheid om minimaal 4 keer per jaar te adviseren
  • Deelnemen aan halfjaarlijkse bijeenkomsten met de gehele VAG
  • Eventueel extra uren voor scholingsvragen of presentaties

 

Selectie vindt plaats op basis van bovenstaande criteria zodat een heterogene adviesgroep gevormd wordt.

 

Interesse?

 

Als deze vrijwillige functie je aanspreekt stuur dan een korte motivatie en CV naar info@boogstudycenter.nl

 

Contact:

Tijs Volker, projectcoördinator VAG

BOOG Study Center:  088-234 6730 

 

NB: Gemaakte reiskosten voor VAG activiteiten worden door de BOOG vergoed.


Terug