Wijzigingen bestuur en WG vrz Neo- en Adjuvant | 01-07-20

 

Het BOOG bestuur is verheugd te kunnen melden dat er twee nieuwe bestuursleden bereid zijn gevonden zitting te nemen in het BOOG bestuur vanaf 1 juli 2020.

 

Prof. Dr. Lenny Verkooijen zal Prof. Dr. Ruud Pijnappel opvolgen en daarmee de expertise op het gebied van Diagnostiek, o.a. als portefeuillehouder van deze werkgroep, gaan behartigen.

Drs. Carmen van der Pol zal de vacature invullen die is ontstaan na het aftreden van Dr. Eva Noorda (Isala) vorig jaar. Zij zal o.a. portefeuillehouder van de werkgroep Locoregionaal worden.

Het bestuur heeft Prof. Dr. Ruud Pijnappel (UMCU) tijdens een besloten (helaas digitale) bestuursvergadering bedankt voor zijn 6 jaar lange, inspirerende inbreng!

 

Dr. Lenny Verkooijen (UMC Utrecht) is Universitair Hoofddocent bij de Divisie Beeld in het UMC Utrecht, waar zij zich bezig houdt met de klinische evaluatie van innovaties, met name van de beeldgestuurde oncologische interventies. Zij is gespecialiseerd in klinische epidemiologie en kanker epidemiologie. In haar onderzoek focust zij op leven na kanker, internationale verschillen in risico's op en overleving na borstkanker en beeldgestuurde behandeling van kanker. Ze was werkzaam bij verschillende universiteiten, zoals de universiteit van Singapore, Geneve, Kuala Lumpur en Utrecht.

 

Dr. Carmen van der Pol (Alrijne ziekenhuis) is oncologisch chirurg. Na haar studie Geneeskunde in Leiden heeft zij haar specialisatie chirurgie in de regio Utrecht gedaan (UMC Utrecht-Nieuwegein). Na 1 jaar longchirurgie in Nieuwegein en een fellowship oncologische chirurgie in Daniel den Hoedkliniek is zij vervolgens zeven jaar lang in de maatschap chirurgie en traumatologie van Reinier de Graafziekenhuis in Delft werkzaam geweest (oncologische chirurgie, algemene chirurgie en deels traumatologie). Daarna voor ruim zes jaar teruggekeerd naar het UMC Utrecht waar ze zich voornamelijk heeft toegespitst op mamma- en melanoomchirurgie. Uiteindelijk heeft zij de keuze gemaakt voor een groot perifeer ziekenhuis met een grote mamma-melanoomkliniek. Als nevenactiviteit is zij sinds april 2017 bondsarts van het Nederlands hockeydamesteam.

 

Daarnaast heeft er ook een wisseling plaatsgevonden betreffende werkgroep voorzitters:

Dr. Gabe Sonke (AVL) heeft het stokje qua voorzitterschap van de werkgroep Neo-en adjuvant overgedragen aan dr. Judith Kroep (LUMC).

Gabe Sonke zal als werkgroep lid en als hoofdonderzoeker van diverse BOOG studies een actieve bijdrage aan de BOOG blijven leveren.

Judith Kroep heeft al vele jaren als werkgroep lid en als hoofdonderzoeker van diverse BOOG studies in deze werkgroep geparticipeerd en we zijn blij dat ze met haar ervaring nu het voorzitterschap van deze werkgroep wil overnemen.

 

Heel mooi dat we met de inzet van deze experts op het gebied van borstkanker behandeling en -onderzoek invulling kunnen blijven geven aan de doelstelling van BOOG!


Terug