Promotie Anna van der Voort – TRAIN studies

Op 13 juni 2024 heeft Anna van der Voort succesvol haar proefschrift getiteld “Tailoring systemic treatment in HER2-positive breast cancer” verdedigd. Hierin beschrijft ze onder andere de resultaten van de BOOG studies TRAIN-2– en TRAIN-3, en hoe de behandeling voor HER2-positieve borstkanker verder geoptimaliseerd kan worden. Sinds de registratie van trastuzumab is er een enorme verbetering in de overleving van patiënten met HER2-positieve vroege borstkanker en dat geeft ruimte om te evalueren of patiënten met minder intensieve behandeling nog steeds een goede uitkomst hebben.

Van der Voort A, et al. JAMA Oncol 2021;7:978-84.
Van der Voort A, et al. Lancet Oncol 2024;25:603-13.
Van der Voort A, et al. Breast 2022;65:110-15.

Medische Oncologie | TRAIN-3-studie toegelicht door Joan Heijns

Inloggen