Bijeenkomsten en documentatie

 


Plenaire BOOG vergaderingen

De BOOG vergadert tweemaal per jaar plenair.
Tijdens de bijeenkomsten wordt verslag gedaan van alle lopende studies, worden werkgroepplannen toegelicht en uitgewerkte studievoorstellen bediscussieerd, welke vervolgens al dan niet geaccordeerd worden. Uiteraard hebben de resultaten van afgeronde BOOG studies ook een plaats in deze bijeenkomsten.

Onderzoekersbijeenkomsten

De BOOG organiseert studiespecifieke onderzoekersbijeenkomsten waarin 1 of meerdere studie(s) uitgebreid besproken worden. De voortgang, safety informatie, interim resultaten en studiespecifieke aandachtspunten worden op deze bijeenkomsten belicht. Onderzoekersbijeenkomsten zijn toegankelijk voor onderzoekers, research verpleegkundigen, datamanagers van deelnemende ziekenhuizen en eventueel voor vertegenwoordigers van het farmaceutische bedrijf dat de studie financieel ondersteunt.

NABON-BOOG symposium

Jaarlijks wordt er samen met het Nationaal Borstkanker Overleg Nederland (NABON) een symposium georganiseerd naar aanleiding van het San Antonio Breast Cancer Symposium en alternerend de International St. Gallen Oncology Conference of de European Breast Cancer Conference.

Prominente sprekers doen verslag van de laatste ontwikkelingen op zowel basaal als klinisch  research gebied betreffende de behandeling van borstkanker. De relevantie van deze nieuwe ontwikkelingen wordt gehouden naast de Behandelingsrichtlijn die jaarlijks up-to-date gehouden wordt.


SABCS avond

Tijdens het internationale San Antonio Breast Cancer Symposium, dat jaarlijks gehouden wordt in december, verzorgt de BOOG een Nederlandse avond op donderdagavond met een programma van deels studiegerelateerde onderwerpen en deels actuele onderwerpen die spelen op het gebied van de borstkanker behandeling.