Onderzoekers

Het BOOG Study Center is verantwoordelijk voor de studie activiteiten. Het draagt zorg voor het managen van tijdslijnen, bewaken van de voortgang, ontwikkeling en praktische uitvoerbaarheid van BOOG studies en waarborgt de dienstverlening aan alle professionals en externe partijen die bij de studies betrokken zijn.

Inloggen