Nieuw studievoorstel aanmelden

Indienen van een studievoorstel

Nieuwe voorstellen zien wij graag tegemoet!

Voor het aanbieden van een nieuw studievoorstel kunt u als onderzoeker terecht bij het BOOG Study Center. Daar wordt gezorgd dat het voorstel zo snel mogelijk wordt bekeken en de gewenste route langs werkgroepen en BOOG bestuur zal gaan.

het BOOG Study Center kan u o.a. ondersteunen bij het uitzetten van een tijdspad, het opstellen van een begroting en uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek.

Graag ontvangen we daarvoor per email een synopsis met eventueel aanvullende informatie zoals beoogde tijdslijnen, aantal centra en patienten. De BOOG kan alleen commitment aan studies verlenen wanneer:

– deze door de betreffende BOOG werkgroep zijn bekeken en daarmee is ingestemd

– het budget is afgestemd met het BOOG Study Center en voldoende financiën voor ondersteuning van activiteiten door de BOOG daarin zijn opgenomen

Het BOOG Study Center kan u ondersteunen bij het opstellen van de begroting en het indienen van een subsidieaanvraag.

E-mail: info@boogstudycenter.nl
Tel. 088-234 67 30

 

Patientenadvies

Voor een aanvraag voor Patientenadvies vanuit de Patiëntenadviesgroep (PAG) hebben wij naast een wetenschappelijke synopsis/protocol ook een lekensamenvatting nodig en vragen wij u om het aanvraagformulier t.b.v. patientenadvies in te vullen.

Indien u specifieke vragen heeft voor de patiëntenadviesgroep kunt u dit hierop aangeven. Zonder lekensamenvatting en aanvraagformulier t.b.v. patientenadvies, kunnen wij uw aanvraag niet aan de PAG voorleggen.

Voor meer informatie:

E-mail: info@borstkankerpanel.nl
Tel. 088-234 67 30

Inloggen